آخرین اخبار

برای مشاهده آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی باشگاه با ما همراه باشید..
 
همه موارد
جشن لباس
مسابقات

آخرین نتیجه

استادیوم آزادی

24 تیر 1395 | 12:00
پاس شمیران
امتیاز
3
0
استقلال

LAST SCORE - PAS SHEMIRAN SPORT CLUB

مسابقه بعدی

 

زمان این مسابقه گذشته است!
 
پاس
VS
استقلال
 
14 مرداد 1395 | 12:00
 
استادیوم آزادی
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
29 اردیبهشت، 1395
پاس
VS
استقلال
Top